Báo cáo quỹ HHDL Nha Trang, Khánh Hoà 17/03/2020   804
TÀI TRỢ QUỸ HHDL NHA TRANG KHÁNH HÒA
Stt Họ tên Chức danh   Tài trợ   
1 Hoàng Văn Vinh Chủ tịch       100,000,000         
2 Vũ Văn Hải Phó chủ tịch         50,000,000           
3 Nguyễn Huy Hân Phó chủ tịch         30,000,000           
4 Trần Văn Cẩn Phó chủ tịch         30,000,000           
5 Phạm Minh Nhựt Phó chủ tịch         20,000,000           
6 Đặng Thanh Thủy Phó chủ tịch         10,000,000           
7 Lê Văn Sơn Phó chủ tịch         10,000,000           
8 Võ Quang Hoàng Phó chủ tịch         10,000,000           
9 Hồ Văn Tín Ủy viên         10,000,000           
     Tổng cộng       270,000,000         
 
>